Samenwerking INT en NTIC

Op 21 februari 2024 hebben wij een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). De samenwerking richt zich op het uitbouwen van een lexicale data-infrastructuur voor het Papiaments.

Wij als uitvoerend orgaan van het taalbeleid 'Op weg naar Multilinguale Co-existentie', zijn verantwoordelijk voor de standaardisatie, corpora, lexicografie van het Papiaments. Het INT, gevestigd in Leiden, Nederland, is verantwoordelijk voor de digitale taalinfrastructuur voor het gehele Nederlandse taalgebied. Gezamenlijk zullen wij werken aan de ontwikkeling van het Papiaments. Het gaat hierbij om:

  1. Digitalisering van lexicale data in het Papiaments. Het creëren van een digitale infrastructuur t.b.v de ontwikkeling van digitale woordenboeken.
  2. Integratie van de Papiamentse taalinfrastructuur met de bestaande infrastructuur en taaldata van het INT, waardoor onderzoekers en gebruikers toegang krijgen tot een breder scala aan taalbronnen. Onderzoekers van het Papiaments kunnen hun kennis en expertise uitbreiden door gebruik te maken van reeds bestaande software ontwikkeld door het INT.

Beide instituten zullen kennis delen over de ontwikkeling van lexicale digitale databases, met specifieke aandacht voor projecten binnen de Papiamentse taalgemeenschap, zoals de werkzaamheden van de standaardisatiecommissie. Daarnaast zal er deskundigheidsbevordering en professionalisering plaatsvinden voor medewerkers van het NTIC die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer van de taalinfrastructuur.

Deze samenwerking markeert een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de taalinfrastructuur van het Papiaments. De standaardisatiecommissie zal van deze database gebruik kunnen maken in ABC-verband.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nl_NLNL