Nationaal Taalinstituut Curaçao

Welkom bij het Nationaal Taalinstituut Curaçao, een vooruitstrevende instelling die op het meertalige eiland Curaçao een nieuw tijdperk voor taalbeleid inluidt. Het Nationaal Taalinstituut streeft naar bevordering van meertalige co-existentie in de samenleving, waar Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans een rol spelen in het onderwijs, op de werkplek en in het dagelijks leven.
NTIC personnel2

Onze Visie

Het Nationaal Taalinstituut streeft naar een harmonieuze en inclusieve meertalige samenleving waarin Papiamentu niet alleen door het grootste deel van de bevolking als moedertaal wordt gesproken, maar ook als tweede taal wordt omarmd door de rest van de samenleving. We streven ernaar dat burgers naast Papiamentu, de vreemde talen Nederlands, Engels en Spaans beheersen op een acceptabel niveau, om zo samen een gemeenschap te creëren waarin talige diversiteit wordt gevierd.

 

Onze Missie

Onze missie is een cruciale rol te spelen in de uitvoering en bevordering van het door de overheid vastgestelde taalbeleid. We streven naar bevordering van taalbewustzijn, planning en ontwikkeling via twee afdelingen: de Akademia di Papiamentu en de Afdeling moderne vreemde talen (Nederlands, Engels en Spaans).

Onze afdelingen

  1. Akademia di Papiamentu
    • Bevordering van taalbewustzijn via eenduidig taalbeleid en planning.
    Ontwikkeling van Papiamentu op het gebied van spelling, standaardisatie, grammatica, woordenboeken, taalcorpora en leermaterialen.

  2. Afdeling moderne vreemde talen:
    • Begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Nationaal Taalbeleid Curaçao.
    • Focus op Nederlands, Engels en Spaans als vreemde talen en (deels) als instructietalen.
 
 

Belangrijke Initiatieven:

Continuïteit vanuit FMS/FPI:
Het Nationaal Taalinstituut zet het werk van de Fundashon Material pa Skol (FMS) en de Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI) voort. Daarbij zijn personeel en de productie van onderwijsleermiddelen op het gebied van taal geïntegreerd met vernieuwde aandacht voor excellentie en groei. Vanuit deze eenheid zullen de schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Toetsen en Examens (ETE) worden benaderd.


Toekomstige Samenwerkingen:
Het Nationaal Taalinstituut Curaçao streeft naar nauwe samenwerking met:
- Aruba en Bonaire in het ABC-platform Union di Papiamentu;
- Relevante instanties in Nederland zoals het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Taalunie; 
- Instanties in het Caribisch gebied zoals Caribbean Examinations Council (CXC), International Baccalaureate (IB) en Instituto Cervantes.

Sluit je aan bij NTIC en ga samen met ons op weg naar een taalrijk en onderling verbonden Curaçao. Vier de schoonheid van taal met ons!

 
 

Vier de schoonheid van taal met ons!

nl_NLNL